Skip to main content

Kleen4Care

Klachtenregelning

Kleen4Care doet er alles aan om de kwaliteit van de zorg te waarborgen. Toch kan het voorkomen dat u ergens niet tevreden over bent. Wij vinden het belangrijk dat deze onvrede niet blijft voortbestaan en vragen u om contact met ons op te nemen. Dan kunnen we hier iets aan doen en samenwerken aan het verbeteren van de zorgverlening.

Ik heb een klacht over…

  • De begeleider of mentor van mijn kind. Dan vragen wij u per telefoon of e-mail contact op te nemen met uw jeugdzorgwerker. Hij of zij zal de klacht met de begeleider bespreken. Als er daarna geen verbetering komt, zoekt onze collega samen met u naar een andere oplossing.
  • Mijn jeugdzorgwerker. Neem bij ontevredenheid over uw zorgcoördinator contact op met onze directeur Ed Kleen. Dit kan telefonisch, via 06-53257473 of schriftelijk per e-mail via, ed@kleen4care.nl.
  • De facturering. Neem hiervoor contact op met Ed Kleen. Dit kan telefonisch, via 06-53257473 of schriftelijk per e-mail via, ed@kleen4care.nl.
  • De werkwijze van Kleen4Care. Neem contact op met onze kwaliteitscoördinator Sharon Deelstra. Dit kan telefonisch, via 06-39278932 of schriftelijk, via sharon@kleen4care.nl

Klachtenformulier

Mocht u helaas toch niet tevreden zijn met de afhandeling van jouw klacht, dan vragen wij u om deze officieel voor te leggen aan onze directie door het invullen van het klachtenformulier. U kunt het formulier opsturen naar Kleen4Care t.a.v. Ed Kleen, ’s-Gravendamseweg 50, 2215TE te Voorhout. In overleg met u proberen we zo spoedig mogelijk tot een oplossing te komen. U ontvangt binnen twee weken een schriftelijke reactie van ons of een bevestiging van hetgeen wij met u hebben afgesproken.

Klachtencommissie

Kleen4Care heeft de voorkeur om klachten via de interne klachtenprocedure op te lossen. Wanneer ook uw officiële klacht niet naar tevredenheid is afgehandeld of wij niet binnen zes weken schriftelijk hebben gereageerd, kunt u zich wenden tot de klachtenbemiddelaar van Adviespunt Zorgbelang (088 – 929 40 02).
Als de klager van mening is dat dat bemiddeling niet voldoende resultaat oplevert, kan de klager besluiten om de klacht in te dienen bij de klachtencommissie. De klachtenbemiddelaar wijst de klager op deze mogelijkheid. De externe klachtencommissie is geregeld vanuit Zorgbelang Inclusief.

Het postadres van de klachtencommissie is:
Onafhankelijke Klachtencommissie, p/a Zorgbelang Inclusief,
Postbus 5310, 6802 EH Arnhem
secretariaat@onafhankelijkeklachtencommissie.nl
088 – 929 40 02

Vermeld in uw bericht aan de klachtencommissie duidelijk uw naam, adres, telefoonnummer, een specifieke omschrijving van de klacht, de tot dan toe gevolgde interne procedure en de daaruit volgende uitkomst.

KlachtenregelingKlachtenformulier

Heeft u vragen?

Kleen4Care staat voor u klaar

Neem contact op