Skip to main content

Kleen4Care

Klachtenregelning

Kleen4Care streeft ernaar om de kwaliteit van de begeleidingsmomenten te waarborgen. Desalniettemin kan het gebeuren dat u ergens niet tevreden mee bent. Om deze reden beschikken wij over een klachtenregeling die gebaseerd is op de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector (WKCZ).

Wij vragen u wanneer u een klacht heeft zo spoedig mogelijk contact met ons op te nemen. Uw klacht wordt op een eerlijke en onafhankelijke manier behandeld en er wordt vervolgens op zoek gegaan naar een passende oplossing. Om miscommunicatie te voorkomen, verzoeken wij u klacht schriftelijk in te dienen. Anonieme klachten kunnen wij niet in behandeling nemen.

U kunt uw klacht op verschillende manieren indienen. Dit kan door middel van het invullen van het klachtenformulier of het schrijven van een brief. Het klachtenformulier of uw brief kunt u e-mailen naar klachten@kleen4care.nl of opsturen naar ons postadres.

Heeft u een klacht over een begeleider of begeleidingsmoment?

Wanneer u een klacht heeft over een van de begeleiders of over de begeleidingsmomenten, kunt u deze in eerste instantie bespreken met degene op wie de klacht betrekking heeft en/of de leidinggevende. Deze klachten kunnen (waar nodig) op teamniveau en/of met de leidinggevende worden besproken.

Heeft u een klacht of opmerking over de facturen?

Heeft u een klacht over de facturering, dan wordt u verzocht dit te bespreken met Ed Kleen (ed@kleen4care.nl).

Klachtenformulier

Wanneer een bespreking van een klacht met de betrokken medewerker om redenen niet mogelijk of wenselijk is, of niet leidt tot tevredenheid, kunt u het klachtenformulier invullen en naderhand opsturen naar Ed Kleen (ed@kleen4care.nl) of Chris Bezuijen (chris@kleen4care.nl). Een van hen zal vervolgens de klacht bespreken met de begeleider in kwestie. Samen met de begeleider wordt er gezocht naar een passende oplossing. Deze oplossing zal na dit gesprek met u besproken worden.

Klachtencommissie

Mocht uw klacht niet naar tevredenheid zijn behandeld, dan verzoeken wij u contact op te nemen met de klachtencommissie van Kleen4care. De klachtencommissie van Kleen4care bestaat uit Stef Verlinden, Sharonne Ouwehand en Rick Schaap. U kunt uw klacht schriftelijk opsturen naar: Klachtencommissie Kleen4Care, t.a.v. S. Verlinden, Gerrit Rietveldlaan 23, 2343MA Oegstgeest. De voorzitter van de Klachtencommissie draagt zorg voor het nemen van een objectief besluit over de ingediende klacht. Nadat de voorzitter van de klachtencommissie de klacht heeft ontvangen wordt zo snel mogelijk, uiterlijk binnen 5 werkdagen na ontvangst, contact opgenomen en wordt een afspraak gemaakt voor een gesprek.

Download onderstaand bestand voor de:

  • Klachtenregeling klachtencommissie
  • Het klachtenformulier
KlachtenregelingKlachtenformulier

Heeft u vragen?

Kleen4Care staat voor u klaar

Neem contact op