Skip to main content

Kleen4Care

Missie & Visie

Waar staan we voor

Kleen4Care is een professionele en toegankelijke organisatie die actieve, creatieve en uitdagende begeleiding biedt aan kinderen en jongeren tot 18 jaar. Kleen4Care heeft een vast team aan begeleiders hierdoor bieden wij zorg continuïteit. Kinderen worden met regelmaat begeleid waardoor de begeleiders een goede vertrouwensband op kunnen bouwen met de cliënt. Dit alles vindt plaats in een uitdagende en prettige omgeving.

Waar gaan we voor

Iedereen heeft het recht om zich zo goed mogelijk te kunnen ontwikkelen, jezelf te mogen zijn en je eigen dromen en doelen te kunnen nastreven. Voor kinderen en jongvolwassenen met gedrags- en ontwikkelingsproblemen is dit vaak niet zo vanzelfsprekend als voor anderen. De kwaliteit van de zorg heeft bij Kleen4Care de hoogste prioriteit en dat kan alleen wanneer de cliënt centraal staat. Door het bieden van begeleiding op maat wil Kleen4Care bijdragen aan het zo optimaal mogelijk ontwikkelen van deze doelgroep, met als doel het zo zelfstandig mogelijk functioneren in de maatschappij.

Enthousiast geworden?

Kleen4Care staat voor u klaar

Meld uw kind direct online aan of neem contact op.
Wij bespreken graag de mogelijkheden tijdens een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Direct aanmeldenNeem contact op