Skip to main content

Kleen4Care

Verwijzen

Een plaatsing bij K4C kan alleen in samenspraak met de gemeente of het wijkteam. Wanneer deze akkoord zijn met de plaatsing zijn er twee manieren waarop de zorg voor uw kind gefinancierd kan worden:

Zorg in Natura (ZIN)

Kiest u voor ZIN? K4C bepaalt de intensiteit van de begeleiding en welke vorm van hulp ingezet moet worden. K4C gaat met u in gesprek op het moment dat de hulpvraag van het kind beantwoord is. De zorg wordt dan afgebouwd. Binnen ZIN wordt er direct gefactureerd naar de overkoepelende serviceorganisatie. U wordt hierdoor ontlast en u hoeft geen administratie bij te houden over de zorg die uw kind ontvangt.

Deze vorm van financiering is alleen beschikbaar wanneer er budgetruimte is en/of geen cliëntenstop is.

Persoonsgebonden Budget (PGB)

Met een PGB heeft u zelf de regie over het inkopen van zorg. U koopt zelf de zorg in voor uw kind, bijvoorbeeld zorg bij K4C, met het bedrag dat beschikbaar wordt gesteld bij de SVB.

De facturen die u vanuit K4C ontvangt, dienen binnen 5 dagen ingediend te worden bij de SVB. U bent als wettelijk vertegenwoordiger beheerder van het PGB-budget en daarmee verantwoordelijk voor het indienen van de facturen en het bijhouden van het budget.

Voorafgaand aan de zorg wordt erdoor zowel K4C als de wettelijk vertegenwoordigers een zorgovereenkomst getekend. Wanneer u als vertegenwoordiger van uw kind nog niet eerder een PGB voor uw kind heeft aangevraagd dan dient u eerst het document: “vertegenwoordiger voor PGB-zaken” in te vullen. Bent u al bekend bij de SVB als vertegenwoordiger van uw kind? Dan hoeft u alleen de zorgovereenkomst “Overeenkomst van opdracht met zorginstelling” in te vullen.

Kunnen wij u ergens bij helpen?

Kleen4Care staat voor u klaar

Meld uw kind direct online aan of neem contact op.
Wij bespreken graag de mogelijkheden tijdens een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Direct aanmeldenNeem contact op