Skip to main content

Kleen4Care

Buiten schooltijd

Het is voor kinderen en jongeren met een vorm van autisme, ADHD en/of andere gedragsproblematiek vaak moeilijk om na schooltijd een passende plek te vinden, met voldoende aandacht en begeleiding.

Voor schoolgaande kinderen en jongeren die behoren tot deze doelgroep biedt K4C de mogelijkheid tot buitenschoolse begeleiding. Tijdens begeleidingsmomenten wordt er gewerkt aan persoonlijke leerdoelen van de cliënt. Kenmerken voor deze vorm van begeleiding is onder andere actief bezig zijn op gebied van beweging. De begeleiding start bij het ophalen van het kind. Vanuit onze vaste locatie met een huiselijke setting gaat de cliënt met zijn of haar begeleider een activiteit ondernemen. Na het begeleidingsmoment wordt de cliënt thuisgebracht en vindt er een overdracht plaats naar ouders of verzorgers.

Op zoek naar een passende plek na schooltijd?

Kleen4Care biedt buitenschoolse begeleiding

Meld uw kind direct online aan of neem contact op.
Wij bespreken graag de mogelijkheden tijdens een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Direct aanmeldenNeem contact op