Skip to main content

Kleen4Care

Dagbesteding

Kinderen die niet meer naar school gaan worden thuiszitters genoemd. Deze thuiszitters kunnen door het missen van een passende dagbesteding in een sociaal isolement raken en een behoorlijkedeuk opgelopen in hun zelfvertrouwen.

Kleen4Care wil deze kinderen tijdens begeleidingsmomenten positief benaderen om weer succeservaringen op te doen, zodat ze weer zelfvertrouwen opbouwen in een veilige omgeving. In samenwerking met de school, ouders, samenwerkingsverband, leerplichtambtenaar en Jeugd- en Gezinsteams wordt er gekeken naar geschikte vervolgstappen.

Heeft u een thuiszitter?

Keer terug naar school met Kleen4Care

Meld uw kind direct online aan of neem contact op.
Wij bespreken graag de mogelijkheden tijdens een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Direct aanmeldenNeem contact op